New Life Ceramics Raku

Raku

Examples of my raku pieces.


Small raku pots

Raku lidded pot

Raku torso

Raku torso


Small raku torsos

Raku pots


Raku kiln

Raku work

Facebook link

Copyright Arlene Ramage, All rights reserved. Designed by Fainting in Coils